............

.

PROGRAM 1 Šampon+pena+vosak+podno pranje ............................

550 din

PROGRAM 2 Šampon+pena+vosak ...........................................

450 din

PROGRAM 3 Šampon+pena ......................................................

400 din

PROGRAM 4 Šampon+podno pranje .........................................

450 din

PROGRAM 5 Šampon ...............................................................

350 din

PROGRAM 6 Šampon+pena bez sušenja ....................................

300 din

UNUTRAŠNJE ČIŠĆENJE ........................................................

250 din

TOVARNI DEO - ČIŠĆENJE ...................................................

200 din

KOMBI - SPOLJNO PRANJE ...................................................

550 din

KOMBI - UNUTRAŠNJE ČIŠĆENJE .........................................

350 din

DUBINSKO ČIŠĆENJE ............................................................

3500 din

* mogućnost plaćanja kreditnim karticama